Ne bucurăm să anunțăm că am inceput implementarea unui nou proiect. În două dintre cele mai vestite destinații ecoturistice din țară, respectiv Țara Dornelor și Colinele Transilvaniei.

EcoEducație pentru Ecoturism, proiect dezvoltat cu sprijinul financiar al Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat, prin intermediul programului Educație ecoturistică – dezvoltare economică locală durabilă prin ecoturism.

Programul de sprijin pentru crearea și dezvoltarea destinațiilor ecoturistice din România a generat în timp capacitate la nivelul acestor zone de a promova și ajuta profesionalizarea rețelelor locale și implicarea comunităților în dezvoltarea durabilă. Școlile sunt o parte importantă a comunității în fiecare zonă, ele sunt un mediu în care copiii iau contact cu concepte și experiențe care vizează toți cei trei piloni – mediu, bunăstare economică, siguranță socială. Dacă reușim să facem ca aceste experiențe să fie ghidate într-un parcurs de învățare atunci vom putea dezvolta în copii o înțelegere corectă și o apreciere justă a importanței pe care dezvoltarea locală sănătoasă o are pentru ei, pentru zonă și la nivel mai mare.


Prin acest proiect ne propunem să creăm capacitate umană, metode și mijloace materiale și de sprijin, pentru ca acest parcurs de învățare să înceapă în școlile din 4 destinații de ecoturism. Vom lucra integrat, împreună cu echipele Unităților de Management ale Destinațiilor (UMD), într-o intervenție pe două paliere, la nivelul curriculei formale și la nivelul activităților extracurriculare. Scopul pe termen mediu și lung este ca UMDurile să devină un facilitator pentru educație despre ecoturism și dezvoltare durabilă în zonele în care activează.

Va fi elaborat un manual pentru profesori și un caiet de activități pentru elevi, în fiecare destinație, ca suport de metode și conținut pentru predarea optionalului Educație pentru Peisaj ca parte din curricula opțională la decizia școlii – CDȘ. Opționalul va fi promovat către inspectoratele școlare și școlile din destinații cu obiectivul ca el să fie ales pentru predare la clasele 5-6 de către cel puțin 50% din școlile din cele 4 destinații. Materialele vor fi disponibile online pe pagina web a destinațiilor și vor fi realizate și 100 de manuale tipărite pentru profesori și 2000 de caiete de activități tipărite pentru elevi.
Fiecare UMD va avea un plan, un kit de materiale și o ofertă de ateliere de educație non-formale pe care le va putea susține în școli, pentru clasele de elevi care nu aleg cursul opțional.
Atât pentru partea formală cât și pentru cea non-formală UMDurile vor fi sprijinite să încheie parteneriate cu organizații locale și administrații de arii naturale protejate, pentru implicarea acestora în programele de educație.
Profesorii care aleg predarea optionalului, precum și educatorii locali ai organizațiilor partenere vor fi parte dintr-o rețea locală facilitată de UMD. Vor fi organizate sesiuni de formare pentru 100 de profesori și educatori din 4 destinații.


Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii din clasele 5-6 din școlile destinațiilor, precum și profesorii acestora. Participarea la proiect va contribui la dezvoltarea competențelor de gândire critică, apreciere a valorilor locale, cunoaștere a rolului ecoturismului în păstrarea acestora și implicare în protejarea lor. Profesorii vor fi sprijiniți pentru a lucra în rețea și a susține activități formale și non-formale care deschid școala către comunitate și fac învățarea relevantă pentru dezvoltarea durabilă a zonei în viitor.

Mai multe informații:
Florentina Florescu
florentina@schubz.ro